Casa Límit

La casa es situa al Límit entre el turó i la vall, amb vistes sobre un fons fresc i profund, envoltat de pins i alzines. La composició de la casa sorgeix a partir d’una sèrie de murs paral·lels que potencien les connexions visuals entre el nord i el sud, entre el turó i la vall, entre els dos jardins de la casa. Aquests murs paral·lels, oberts al paisatge a la cara de la vall, es pleguen formant els espais de servei a la cara oposada, generant major privacitat respecte al carrer. Aquesta composició dels murs es superposa amb una diagonal sorgida de la pròpia orografia del lloc i de les corbes de nivell, originant amb aquesta intersecció la forma de les façanes i les circulacions interiors. Els criteris de sostenibilitat han estat presents en tot el procés de concepció i construcció de la casa, havent obtingut una qualificació energètica A, projectant un habitatge de baix consum i baixes emissions. – Salvador Terradas.
Les correderes Lumeal de Technal així com els vidres utilitzats han contribuït en l’obtenció de la qualificació energètica, mantenint una estètica recta i minimalista.

Comparteix

Últims projectes

Totes les categories

Unifamiliar

01

Indústria

02

industria

Institucional

03

Rehabilitació

04