Els
nostres
projectes

El resultat de treballar amb els millors

Apartat projectes

Unifamiliars

01

Rehabilitació

02

Indústria

03

industria

Serveis

04

Últim projecte

Casa en Mira Sol

La residència està situada en una àrea tranquil·la de Sant Cugat del Vallès sobre una parcel·la de forma rectangular i pràcticament plana. El projecte destaca per la seva excepcional connexió entre els espais interiors i l’entorn exterior. Grans obertures, patis i terrasses permeten una connexió visual directa amb el jardí exterior. Aquests espais interns, que s’estenen cap a l’exterior, ofereixen vistes emmarcades del paisatge, fomentant vistes creuades entre diferents punts.

El projecte es distingeix pel seu compromís amb la sostenibilitat i l’eficiència energètica, fent ús de materials respectuosos amb el medi ambient i de fonts renovables. La residència presenta un sistema de ventilació mecànica amb recuperador de calor, junt amb climatització i aigua calenta sanitària mitjançant aerotèrmia.Aquest sistema es complementa amb plaques fotovoltaiques situades a la coberta, que promouen la generació d’energia renovable.

La integració de tots aquests elements junt amb les finestres de Vitrocsa, no només garanteixen un habitatge sostenible, sinó que també proporcionen un ambient eficient i de confort per als seus habitants, a on es maximitzen les vistes i es connecten els diferents espais.

Comparteix