La Casa Popular

“En aquell Olot dels anys vint, mentre Manuel Malagrida construïa l’Eixample Malagrida o “dels Rics”, Rafael Arau urbanitzava l’Eixample Popular o “dels pobres”. I en aquest barri, entre tipologies diverses i desnivells a resoldre, havíem de construir-hi una nova casa per una família nombrosa.
Un portal de garatge omnipresent en el projecte ens fa buscar estratègies per mitigar-lo. I és així com una màquina convertida en façana en neutralitza a una altra, el cotxe, alhora que proposa un altre personatge peculiar per a l’heterogeneïtat del barri.”_ Arnau Vergès
Amagades darrere la façana, la fusteria Technal els hi permet mantenir l’eficiència energètica de l’habitatge, sent testimoni secret de què s’amaga a l’interior.

Comparteix

Últims projectes

Totes les categories

Unifamiliar

01

Indústria

02

industria

Institucional

03

Rehabilitació

04